Press Room

All Cinnober Group’s press releases on our people, projects and operations across the world are listed here. Use the search field below to find and filter specific press releases.

Time: 10 juni 2019, kl. 10.00 Location: The Company's office, Kungsgatan 36, floor 3, Stockholm
Tid: 10 juni 2019, kl. 10.00 Plats: Bolagets lokaler, Kungsgatan 36, plan 3, Stockholm Deltagande Cinnober Financial Technology AB (publ) (”Bolaget”) är ett avstämningsbolag. För att ha rätt att rösta på bolagsstämman ...
Enligt begäran från Nasdaq Technology AB (publ), ett av Nasdaq, Inc. helägt indirekt dotterbolag, som efter sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Cinnober Financial Technology AB (publ) (”Bolaget”) ...
According to the request from Nasdaq Technology AB (publ), a wholly owned indirect subsidiary of Nasdaq, Inc., which after its public takeover offer to the shareholders of Cinnober Financial Technology AB (publ) (the ...
Cinnober Financial Technology AB tillkännager idag att Nasdaq Stockholm AB har godkänt bolagets ansökan om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North. Sista dag för handel i Cinnobers aktier på Nasdaq First ...
Cinnober Financial Technology AB today announces that Nasdaq Stockholm AB has approved the company’s request to be delisted from Nasdaq First North. The last day of trading Cinnober’s shares on Nasdaq First North is 8 ...
Cinnober Financial Technology AB today announces that its board, on the request of Nasdaq Technology AB, has submitted a request to be delisted from Nasdaq First North. This is because Nasdaq Technology AB has called for compulsory redemption of shares from remaining minority shareholders of Cinnober Financial Technology AB.
Cinnober Financial Technology AB tillkännager idag att bolagets styrelse, på begäran av Nasdaq Technology AB, har lämnat in en begäran om avnotering från Nasdaq First North. Detta med anledning av att Nasdaq Technology AB har påkallat tvångsinlösen av aktier från kvarvarande minoritetsägare i Cinnober Financial Technology AB.
Nasdaq Technology AB, org. nr 556314-8138 (“Nasdaq Technology”), innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ) org. nr 556548-9654 (”Cinnober”). Enligt 22 kap. 1 § ...
Cinnober, a global provider of exchange and clearing technology solutions acquired by Nasdaq, today announces that OCC will replace its legacy clearing system with a system that employs Cinnober’s TRADExpress RealTime ...